P

Indice generale – P –

 

 

 

Pack,The  n.100 (pag.27-R);

Packer Michael n.126 (pag.29-R)

Packer Michael Blues Band, The  n.106 (pag.30-R);

Page Cleo  n.21 (pag.26-R);

Page Jimmy  n.25 (pag.37-R);

Painter Mike n.84 (pag.45-R);

Paladins,The n.99 (pag.36-R);

Palmisano Martino n.129 (pag.68-R);

Paludetti Flavio n.112 (pag.49-R);

Pandolfi Marco n.89 (pag.41-R); n.96 (pag.39-R); n.102 (pag.21-R); n.121 (pag.42-R); n.127 (pag.68-R); n.128 (pag.68-I); n.137 (pag.42-R);

Pannozzo Davide n.69-R); n.142 (pag.27-R);

Papa Leg Acoustic Duo  n.99 (pag.50-R); n.106 (pag.48-R);

Paramount Singers  n.70 (pag.5-R);

Parcek Peter n.142 (pag.37-R)

Parchman Farm n.130 (pag.16-S);

Parente Padre Alfonso Maria  n.72 (pag.18-I);

Paris James  n.97 (pag.24-R);

Parker Ian  n.95 (pag.29-R);

Parker Kenny  n.58 (pag.24-R); n.147 (pag 32-R)

Parker Junior  n.73 (pag.35-R); n.95 (pag.41-R);

Parker Little Junior  n.78 (pag.45-S);

Parker Maceo n.110 (pag.42-B); n.143 (pag.49-R);

Parliament Funkadelic  n.53 (pag.21-R); n.83 (pag.53-R);

Pascal Cornell  n.23 (pag.41-R);

Patatrac n.145 (pag. 68-R)

Patterson Bobby  n.62 (pag.26-R);

Patterson Elmer Samuel  n.128 (pag.44-R);

Patterson Jordan  n.54 (pag.31-R); n.136 (pag.29-R);

Pattersonaires, The  n.10 (pag.20-R);

Pattman Neal  n.68 (pag.39-R);

Patton Charley  n.5 (pag.25-B); n.65 (pag.16-R); n.78 (pag.18-R); n.133 (pag.64-S);

Paule Bey Band n.132 (pag.30-R);

Paule Anthony n.123 (pag.29-R); n.125 (pag.24-R); n.141 (pag.28-R);

Paulus George n.145 (pag 10-S)

Payne Jackie  n.84 (pag.29-R); n.97 (pag.20-R); n.105 (pag.28-R); n.131 (pag.33-R) ;

Payne Sonny n.113 (pag.48-I) ;

Payton Asie  n.68 (pag.22-R); n.79 (pag.26-R);

Peabody Dave n.44 (pag.33-R); n.73 (pag.48-R); n.88 (pag.26-R); n.131 (pag.34-R);

Peace Dixie n.127 (pag.25-R);

Pearce Bob  n.42 (pag.24-R);

Pearl Bernie  n.41 (pag.30-R); n.42 (pag.32-R); n.50 (pag.31-R); n.55 (pag.32-R);

Pearson Big Pete n.123 (pag.24-R);

Peaston David  n.51 (pag.37-R);

Peebles Ann  n.8 (pag.33- B); n.56 (pag.35-R);

Peek Billy  n.23 (pag.12-R);

Pejak Katarina n.146 (pag 35-R)

Pellegrini Mark  n.109 (pag.45-R);

Pellino Gaetano  n.103 (pag.44-R);

Pen Pig   n.37 (pag.33-R);

Penguins, The  n.65 (pag.37-R);

Penn Dan  n.79 (pag.28-R);

Peppe ‘O Blues & Hell’s Cobra n.67 (pag.46-R);

Perfect Christine  n.103 (pag.32-R);

Périn Jacques  n.103 (pag.46-I);

Perry Bill  n.51 (pag.36-R); n.98 (pag.24-R);

Perry Uncle Ben  n.33 (pag.28-R);

Perry Bishop Tillis  n.98 (pag.25-R); n.120 (pag.20-R);

Perkins Pinetop  n.28 (pag.5-R); n.41 (pag.32-R); n.42 (pag.21-R); n.45 (pag.45-R); n.54 (pag.34-R); n.57 (pag.22-R); n.60 (pag.32-R); n.63 (pag.28-R); n.66 (pag.25-R);n.72 (pag.33-R); n.81 (pag.46-R); n.89 (pag.31-R); n.95 (pag.49-DVD); n.100 (pag.54 –DVD); n.104 (pag.31-R); n.113 (pag.29-R); n.115 (pag.18-I); n.121(pag.30-R); pag.134 (pag.33-R);

Persson Peps  n.99 (pag.34-R);

Persuasions , The n.58 (pag.25-R); n.73 (pag.38-R);

Pesque’ Mathieu n.123 (pag.32-R);

Peterson James  n.35 (pag.47-R);

Peterson Lucky  n.43 (pag.18-R); n.48 (pag.45-R); n.53 (pag.25-R); n.57 (pag.34-R); n.70 (pag.33-R); n.108 (pag.47-R); n.113 (pag.29-R); n.128 (pag.37-R);

Peterson Tamara n.127 (pag.35-R);

Petricca PG n.131 (pag.65-R);  n.137 (pag.42-R); n.138 (pag.63-I);

Petway Robert  n.7 (pag.17-R);

Pejoe Morris  n.65 (pag.45-R);

Phantom Blues Band  n.98 (pag.28-R); n.120 (pag.29-R);

Phelps Dan  n.91 (pag.46-R);

Phelps Kelly Joe  n.50 (pag.24-R); n.61 (pag.22-R); n.68 (pag.29-R); n.86 (pag.29-R); n.91 (pag.27-R); n.97 (pag.25-R) ; n.121 (pag.25-R) ;

Philadelphia  n.24 (pag.38-S);

Phillipe Bill n.130 (pag.26-R);

Philips David n.123 (pag.41-R);

Phillips Ester n.31 (pag.40-R); n.67 (pag.17-R); n.138 (pag.58 –R); n.141(pag.26-R);

Phillips Sam  n.24 (pag.25-S);

Phish  n.50 (pag.46-R);

Phoenix L.R.& Mr.Mo’Hell n.111 (pag.22-R); n.113 (pag.29-R);

Piano Blues  n.14 (pag.28-S);

Piazza Rod  n.47 (pag.38-R); n.93 (pag.27-R); n.102 (pag.29-R); n.108 (pag.31-R);

Pickett Dan  n.23 (pag.23-R);

Pickett Michael  n.84 (pag.19-R);

Pickett Wilson  n.7 (pag.31-B); n.26 (pag.27- R); n.134 (pag.64-R); .

Pierce Billie  n.46 (pag.26-R);

Pierce Dede  n.46 (pag.26-R);

Pierini Massimo  n.101 (pag.47-R);

Pietri Jerome n.129 (pag.35-R);

Pierson Leroy Jodie  n. 27 (pag.15-R);

Pilgrim Travelers, The  n.66 (pag.44-R);

Pimps Joint Juke,The n.110 (pag.29-R); n.116  (pag.31-R);

Pine Leaf Boys  n.102 (pag.24-R);

Pinson Leon  n.99 (pag.12-R);

Pintone Frank  n.106 (pag.48-R);

Piskorczyk Magda n.121 (pag.23-R); n.122 (pag.15-R);

Pitchford Lonnie  n.51 (pag.22-R);

Pitre Wild Bill  n.98 (pag.46-R);

Pittman Julius n.117 (pag.24-R);

Pittman Sampson  n.46 (pag.23-R);

Pittman Shawn  n.79 (pag.25-R); n.111 (pag.29-R); n.116 (pag.27-R); n.122 (pag.33-R);

Pitts Joe Band n.126 (pag.27-R);

Pitzalis Vittorio n. 146 (pag 58-R)

Piu Francesco  n.96 (pag.39-R); n.102 (pag.46-R); n.112 (pag.49-R); n.119 (pag.48-R); n.121 (pag.46-I); n.128 (pag.72-R); n.137 (pag. 41-R); n.143 (pag.61-R); n.149 (pag. 52-R);

Pizzoli Matteo True Grit n.138 (pag.44-R); n.147 (pag 65-R)

Più Bestial Che Blues  n.80 (pag.48-R);

Pk Dwyer Trio  n.84 (pag.37-R);

Planet Full Of Blues n.128 (pag.32-R);

Pledge Blind Lemon n. 144 (pag. 35 R)

Poggi Fabrizio  n.60 (pag.23-R); n.85 (pag.31-R); n.97 (pag.48-R); n.104 (pag.24-R); n.112 (pag.48-R); n.124 (pag.53-R); n.129 (pag.66-R); n.133 (pag.66-I); n.133 (pag.69-R); n.136 (pag.64-R);n.139 (pag.28-R);

.44  Pistol  n.115 (pag.28-R);

Pollack Tiffany n.146 (pag 33-R)

Pomposello Tom n.34 (pag.19-R); n.37 (pag.50-R); n.45 (pag.20-R); n.81 (pag.5-R);

Ponti Alessandro n.134 (pag.70-R);

Pontiax,The n.114 (pag.30-R);

Poochie Lil’ n.118 (pag.35-I);

Poor Boys n.136 (pag.66-R); n.144 (pag.60-R)    

Popezo Blues Band  n.93 (pag.44-R);

Popovic Anna  n.75 (pag.31-R); n.92 (pag.37-R); n.101 (pag.18-I&R); n.117 (pag.27-R);

Porcaro Umberto  n.80 (pag.48-R); n.92 (pag.49-R); n.124 (pag.50-R);

Porcelli Gennaro  n.108 (pag.45-R); n.131 (pag.60-I);

Port City Prophet n.125 (pag.32-R);

Portnoy Jerry  n.96 (pag.21-R); n.96 (pa.g.48-I);

Potron “Deadman” Diego n.125 (pag.56-R);

Potts Dr.Feelgood n.112 (pag.24-R);

Potvin Roxanne  n.99 (pag.35-R);

Power Brendan  n.73 (pag.48-R);

Power Duffy  n.29 (pag.23-R);

Power Marcos Trio n.128 (pag.73-R);

Powers Michael  n.90 (pag.24-R); n.98 (pag.20-R);

Powerhouse  n.21 (pag.23-R);

Pramaggiore Magic Blues Feeling  n.138  (pag.43-R);

Prado Igor Band n.114 (pag.24-R); n.131 (pag.29-R);  

Prandi Max  n.100 (pag.56-R); n.112 (pag.49-R); n.161 (pag.62-I); n.143 (pag.63-R):

Pratt Keeshea Band n.144 (pag.36-R); n.148 (pag.9-I);

Pratt Kern n.133 (pag.39-R);

Presley Elvis  n.10 (pag.14-R);

Prestage Ben  n.91 (pag.14-R); n.116 (pag.25-R);

Preston Billy  n.42 (pag.20-R); n.123 (pag.21-R);  n.126 (pag.52-R);

Price Billy n .4 (pag.16-R); n.72 (pag.24-R); n.97 (pag.28-R); n.109 (pag.26-R);  n.113 (pag.26-R); n.127 (pag.15-R); n.132 (pag.28-R); n.144 (pag. 34-R)

Price Joe  n.39 (pag.31-R); n.108 (pag.30-R);

Price Lara n.133 (pag.40-R);

Price Lloyd  n.39 (pag.44-R); n.100 (pag.19-R);

Price Toni  n.45 (pag.40-R);

Price Topper  n.65 (pag.31-R);

Pride Lou  n.84 (pag.27-R); n.85 (pag.25-R) ; n.126 (pag.28 –R) ;

Primer John  n.23 (pag.24-R); n.43 (pag.21-R); n.47 (pag.26-R); n.54 (pag.14-I); n.54 (pag.28-R); n.58 (pag.35-R); n.60 (pag.31-R); n.71 (pag.30-R); n.71 (pag.46-R); n.82 (pag.27-R); n.109 (pag.41-R) ; n.114 (pag.34-R) ; n.121 (pag.28-R) ; n.123 (pag.21-R) ; n.127 (pag.34 –R) ;  n.138 (pag.26-R);n.139 (pag.24-R);  n.144 (pag 13-R)

Primich Gary  n.37 (pag.32-R); n.43 (pag.26-R); n.49 (pag.25-R); n.51 (pag.44-I); n.98 (pag.26-R); n.120 (pag.32-R) ;

Prince n.132 (pag.9-R) ;

Prince Ron  n.70 (pag.21-R);

Principato Tom  n.19 (pag.18-R); n.114 (pag.23-R); n.126 (pag.26-R) ;

Pristine n.122 (pag.15-R);

Producers,The  n.57 (pag.50-R);

Procell  Derrik n.138 (pag.25-R);

Professor’s Blues Revue (vedere anche Eddie Lusk) n.30 (pag.20-R);

Professor Louie and The Crowmatix n.148 (pag.29-R);

Profondo Sud n.137 (pag.46-L);

Pruitt “T-Bone“ Tommie n.115 (pag.48-I) ;

Pryor Richard  n.82 (pag.28-R);

Pryor Rip Lee n.127(pag.31-R);

Pryor Snooky  n.9 (pag.22-R); n.20 (pag.27-R); n.31 (pag.13-R); n.36 (pag.29-R); n.40 (pag.30-R); n.48 (pag.28-R); n.58 (pag.23-R); n.66 (pag.22-R); n.67 (pag.23-R); n.73 (pag.21-R); n.75 (pag.9-R); n.81 (pag.20-R); n.83 (pag.21-R); n.85 (pag.21-R); n.123 (pag.10-S); n.144 (pag 12-R), n.145 (pag. 26-R)

Ptah  n.100 (pag.41-R);

Pugno Maurizio  n.102 (pag.47-R); n.111  (pag.44-R); n.125 (pag.33-R); n.129 (pag.67-R);

Pulin And Little Mice n.129 (pag.66-R);

Puorto Shari n.135 (pag.54-R);

Purdy Brigitte n.146 (pag 34-R)

Purify Bobby  n.93 (pag.25-R);