J

Indice generale – J –

 

 

 

J.Monque’D  n.48 (pag.25-R); n.59 (pag.27-R);

Jacobs Charles  n.80 (pag.11-R) ;

Jacobs-Strain David  n.81 (pag.26-R); n.89 (pag.22-R); n.106 (pag.29-R); n.117 (pag.25-R) ;

Jack Bon Slim Combo n.133 (pag.34-R) ;

Jackson Big George n.40 (pag.25-R); n.51  (pag.46-R); n.71 (pag.39-R); n.75 (pag.28-R); n.87 (pag.16-R); n.100 (pag.38-I);

Jackson Bo Weavil  n.85 (pag.42-B); n.86 (pag.46-B);

Jackson Bill n. 50 (pag.5-R);

Jackson Calvin  n.67 (pag.31-R); n.79 (pag.40-I);

Jackson Rev.Charlie  n.62 (pag.29-R); n.89 (pag.25-R);

Jackson Chuck n.58 (pag.49-R); n.95 (pag.40-R); n.136 (pag.21-R);

Jackson Delta  n.46 (pag.41-R);

Jackson Kay Foster  n.69 (pag.5-R);

Jackson Five  n.97 (pag.44-R);

Jackson Fruteland n.57 (pag.20-R); n.71 (pag.23-R); n.77 (pag.48-I); n.85 (pag.27-R); n.101 (pag.21-R);

Jackson George  n.17 (pag.21-R); n.48 (pag.46-R); n.126 (pag.52-R);

Jackson Graveyard  n.40 (pag.46-R);

Jackson John  n.28 (pag.31-R); n.33 (pag.45-V); n.46 (pag.43-R); n.68 (pag.27-R); n.114 (pag.28-R);

Jackson Lil’Son  n.48 (pag.53-R); n.52 (pag.47-R); n.139 (pag.50-B);

Jackson Mahalia  n.70 (pag.5-R); n.93 (pag.46-DVD);

Jackson Millie  n.9 (pag.31-B); n.31 (pag.12-R); n.48 (pag.25-R); n.52 (pag.40-R); n.97 (pag.43-R); n.98 (pag.44-R); n.100 (pag.58-R);

Jackson Vasti n.130 (pag.29 –R);

Jackson Jim  n.14 (pag.17-R);

Jackson Norman Band n.142 (pag.19); n.143 (pag.38-R);

Jackson Southernaires, The  n.62 (pag.37-R);

Jake Leg Stompers n.115 (pag.26-R);

Jake Veronica  n.91 (pag.44-I&R);

Jaxon Half Pint Frank  n.41 (pag.48-R);

James & Black n.145 (pag. 37-R)

James Big  n.87 (pag.35-R); n.103 (pag.30-R);

James Cee Cee n.114 (pag.20 -R); n.138 (pag.33-R);

James Chris  n.105 (pag.26-R); n.112 (pag.20-R) ; n.125 (pag.22-R) ; n.133 (pag.33-R) ;

James Colin  n.76 (pag.26-R); n.138 (pag.27-R);

James Doug  n.79 (pag.32-R) ;

James Etta n.17 (pag.28-R); n.21 (pag.5-R); n.41 (pag.28-R); n.59 (pag.22-R); n.75 (pag.44-B); n.78 (pag.50-R) ; n.80 (pag.30-R) ; n.89 (pag.27-R) ; n.118 (pag.20-R) ; n.119 (pag.32-R) ; n.122 (pag.42-DVD) ;

James Fred  n.49 (pag.18-R); n.116 (pag.29-R) ;

James Jan  n.86 (pag.23-R) ;

James Kirk  n.73 (pag.24-R);

James Leela n.109 (pag.23-R) ; n.131 (pag.47-R) ; n.141 (pag.56-R;)

James Markus  n.105 (pag.21-R) ; n.130 (pag.20-R) ;

James Marion  n.49 (pag.19-R); n.116 (pag.22-R) ;

James Nathan  n.113 (pag.22-R) ; n.119 (pag.25-R) ;

James Paul  n.37 (pag.19-R);

James Samuel  n.103 (pag.24-R) ; n.111 (pag.31-R) ;

James Steve  n.35 (pag.49-R); n.49 (pag.40-R); n.72 (pag.25-R); n.83 (pag.46-R) ; n.91 (pag.46-R) ;

James Skip  n.16 (pag.29-R); n.25 (pag.36-R); n.47 (pag.10-B); n.47 (pag.19-R); n.55 (pag.7-R); n.58 (pag.23-R); n.83 (pag.30-R);

James Theresa & The Rythm Tramps n.137 (pag.39-R); n.143 (pag.36-R);

Jane Laurie n.143 (pag.32-R); n.146 (pag 29-R)

Jarrett Edmonia  n.75 (pag.36-I);

Jarrett Pigmeat  n.26 (pag.16-R);

Jawbone  n.101 (pag.48-I&R);

Jazz Gillum  n.86 (pag.21-R);

Jaybirds, The  n.50 (pag.28-R);

JB’s ,The  n.119 (pag.26-R);

Jean Cathy  n.64 (pag.45-R);

Jefferson Wesley  n.67 (pag.31-R); n.99 (pag.26-R);

Jelly Belly  n.63 (pag.20-R);

Jellybread  n.80 (pag.25-R); n.105 (pag.46-R);

Jelly Roll All Stars  n.89 (pag.30-R);

Jelly Roll Kings, The  n.28 (pag.24-R); n.59 (pag.24-R);

Jensen Jeff n.135 (pag.35-R);

Jensen Troels & Miriam Mandipira n.143 (pag.34-R);

Jenkins Johnny  n.57 (pag.32-R); n.62 (pag.24-R);

Jenkins Juwana n.125 (pag.26-R);

Jesus On A Tortilla n.130 (pag.65 –R); n.141 (pag.69-R); n.149 (pag.53-R);

Jerry The Mule n.120 (pag.49-R);

Jerry T. & The Black Alligators n.142 (pag.40-R)

Jett Alvin  n.104 (pag.22-R); n.108 (pag.22-R);

Jetton Lew & 61 South n.137 (pag.35-R);

Jimmy Joe’s Band  n.67 (pag.46-R); n.73 (pag.50-R); n.148 (pag.57-R);

Jocque Beau  n.65 (pag.23-R);

Joe Jimmy  n.88 (pag.48-R); n.102 (pag.46-R); n.128 (pag.73-R);

Johansen David  n.80 (pag.29-R);

Joe Cusin  n.32 (pag.20-R);

Jokers Blues Band, The  n.57 (pag.34-R);

John Mable  n.45 (pag.28-R);

Jones Norah n.139 (pag.58-R);

Jones Sharon n.102 8pag.22-R); n.118 (pag.26-R); n.127 (pag.37-R); n.142 (pag.33-R); Johns Max  n.49 (pag.18-R);

Johnson Alfred Snuff  n.55 (pag.31-R);

Johnson Big Jack n.33(pag.25-R); n.42 (pag.39-R); n.57 (pag.29-R); n.63 (pag.22-R); n.65 (pag.27-R); n.71 (pag.24-R); n.78 (pag.26-R); n.103 (pag.10-B-I); n.107 (pag.27-R); n.114 (pag.26-R);

Johnson Blind Willie  n.39 (pag.31-R); n.44 (pag.5-R); n.114 (pag.40-S);

Johnson Carlos  n.72 (pag.34-I); n.79 (pag.18-R); n.90 (pag.20-R); n.91 (pag.22-R); n.99 (pag.33-R); n.99 (pag.37-R); n.109 (pag.5-R);

Johnson Donald Ray n.130 (pag.34-R); n.138 (36-R);

Johnson Edith  n.10 (pag.20-R);

Johnson Ernie  n.47 (pag.32-R);

Johnson Herman E.  n.56 (pag.26-R);

Johnson Rufe Henry  n.49 (pag.47-R);

Johnson James n.130 (pag.22-R)

Johnson Jimmy  n.3 (pag.14-R), n.6 (pag.13-I); n.12/13 (pag.32-R); n.47 (pag.18-R); n.48 (pag.28-R); n.61 (pag.47-R); n.74 (pag.5-R); n.74 (pag.31-R); n.88 (pag.34-R); n.104 (pag.16-B); n.131 (pag.12-I); n.143 (pag.11-R);

Johnson Johnnie  n.27 (pag.20-R); n.92 (pag.24-R); n.132 (pag.34-R);

Johnson Keith n.144 (pag.39-R)

Johnson Larry  n.8 (pag.17-R); n.21 (pag.18 –R); n.33 (pag.49-R); n.70 (pag.43-R); n.72 (pag.38-R); n.82 (pag.23-R);

Johnson Lonnie  n.2 ( pag.17-R); n.9 (pag.8-R); n.33 (pag.11-R); n.36 (pag.41-R); n.50  (pag.19-R); n.76 (pag.22-R) ; n.117 (pag.45-R) ; n.122 (pag.49-L) ; n.132 (pag.64-R) ;

Johnson Houserocker Luther  n.38 (pag.20-R);

Johnson Snake Boy Luther  n.4 (pag. 15-R); n.37 (pag.23-R); n.41 (pag.27-R); n.81 (pag.46-R); n.143 (pag.10-R);

Johnson Luther Guitar Jr.  n.11 (pag.19-R); n.41 (pag.32-R); n.52 (pag.28-R); n.56 (pag.32-R); n.60 (pag.21-R); n.66 (pag.27-R); n.75 (pag. 9-R); n.81 (pag.46-R); n.88 (pag.34-R);

Johnson Robert  n.17 (pag.24-B); n.33 (pag.10-R); n.37 (pag.49-L); n.40 (pag.44-R); n.65 (pag.17-R); n.90 (pag.42-L&R&DVD); n.95 (pag.33-L); n.117 (pag.35-L); n.147 (pag 55-S)

Johnson Roy Lee  n.39 (pag.29); n.108 (pag.49-R);

Johnson Rozetta n.140 (pag.44-R);

Johnson Snuff  n.49 (pag.36-R);

Johnson Shirley n.48 (pag.30-R); n.80 (pag.50-R); n.109 (pag.21-R);

Johnson Syl  n.28 (pag.28-R); n.36 (pag.46-B); n.50 (pag.23-R); n.65 (pag.26-R); n.69 (pag.11-R); n.120 (pag.50-R);

Johnson Tommy  n.5 (pag.15-R); n.8 (pag.26-B); n.70 (pag.29-R); n.98 (pag.38-R);

Johnson Wallace  n.60 (pag.25-R);

Johnson Wanda  n.86 (pag.26-R); n.103 (pag.29-R);

Johnson Whitey n.110 (pag.30-R);

Johnson Willie   n.43 (pag.5-R);

Johnston Kristi  n.74 (pag.32-R);

Johnston Richard n.85 (pag.46-R); n.86 (pag.40-R); n.90 (pag.22-R);

Jon Spear Band n.135 (pag.34-R);

Jona’s Blues Band  n.114 (pag.46-R); n.131 (pag.65-R);

Jones Al  n.52 (pag.24-R); n.94 (pag.24-R);

Jones Andrew Jr.Boy n.110 (pag.28-R);

Jones Back Pack n.127 (pag.28-R);

Jones Billy  n.91 (pag.28-R); n.99 (pag.29-R); n.124 (pag.22-R);

Jones Bob n.116 (pag.24-R);

Jones Bobby  n.107 (pag.22-R);

Jones Calvin  n.57 (pag.22-R);

Jones Casey  n.23 (pag.25-R); n.46 (pag.28-R);

Jones Chris  n.52 (pag.25-R);

Jones Curtis  n.4 (pag.11-R); n.52 (pag.24-R); n.65 (pag.15-R); n.103 (pag.32-R);

Jones Dennis n.122 (pag.26-R) ; n.135 (pag.31-R) ;

Jones Dr. n.137 (pag.22-R);

Jones Eddie Guitar Slim  n.47 (pag.53-R);

Jones Eddie Lee  n.52 (pag.5-R);

Jones Fernando n.38 (pag.13-S); n.53 (pag.5-R); n.89 (pag.20-R); n.94 (pag.20-R); n.106 (pag.38-I); n.120 (pag.20-R); n.132 (pag.44-R);

Jones John Paul  n.73 (pag.43-I);

Jones Johnny  n.78 (pag.11-R); n.100 (pag.27-R);

Jones Floyd  n.49 (pag.44-R);

Jones Lawrence n.132 (pag.31-R) ; n.136 (pag.32-R),

Jones Linda n.140 (pag. 45-R);

Jones Lloyd  n.31 (pag.4-R);

Jones Nyles  n.29 (pag.17-R);

Jones Johnny  n.6 (pag.22-R); n.64 (pag.29-R); n.74 (pag.19-R);

Jones Yard Dog Johnny  n.58 (pag.21-R);

Jones L.A.  n.62 (pag.39-R);

Jones Paul  n.100 (pag.28-R);

Jones Paul Wine  n.52 (pag.41-R); n.69 (pag.23-R); n.93 (pag.20-I) ; n.97 (pag.20-R);

Jones Quincy  n.54 (pag.13-R);

Jones Rich  n.46 (pag.49-R);

Jones Ronnie n.128 (pag.54-I);

Jones Sharon  n.102 (pag.22-R); n.111 (pag.42-R); n.118 (pag.26-R); n.127 (pag.37-R);

Jones Stompy  n.104 (pag.31-R);

Jones Truthn.126 (pag.27-R); n.139 (pag.36-R);

Jones Tutu  n.48 (pag.22-R); n.94 (pag.27-R); n.112 (pag.25-R) ;

Jones JW n.130 (pag.24-R) ;

Jontavious  Willis n.141 (pag.52-I);

Joplin Jones  n.47 (pag.23-R);

Joplin Scott n.135 (pag.62-R);

Jordan Charley  n.2 (pag.13 – R)

Jordan Louis  n.17 (pag.19-R); n.41 (pag.42-B); n.73 (pag.28-R); n.138 (pag.53-R);

Joseph Margie  n.51 (pag.42-R);

Joyful  n.84 (pag.34-R);

Jubilee  n.59 (pag.44-R);

Jubirt Sisters, The  n.18 (pag.29-R);

Juke Joint, The n.86 (pag.26-R);

Jumpin’Eye Blues Quintet n.91 (pag.48-R); n.97 (pag.48-R) ;.29-R) ;

Jumpin’Jack Benny n.118 (pag

June Valerie n..124 (pag.30-R) ; n.139 (pag.55-R) ;

Junior Mikey pag.117 (pag.28-R);       n.127(pag.27-R) ;

Junket Suitcase n.148 (pag.26-R);

Justice Dick n.131 (pag.52- R) ;

Jusvon  n.86 (pag.22-R);